E-rally 2019 wordt verschoven naar 23 mei 2020

E-rally 2019 wordt verschoven naar 23 mei 2020
maandag 28 januari 2019 -

Beste E-Rally vrienden,

De afgelopen weken hebben wij als bestuur meermalen overleg gevoerd over de 6eeditie van de E-Rally.

Start en finish zijn bekend echter een hoop andere zaken zijn nog niet rond. Zo zijn we dit evenement in 2014 gestart om electrisch rijden te promoten; echter is dit tot vorig jaar een echt “ Tesla feestje” geweest. Wij als bestuur hadden voor de 2019 editie graag ook een hoop andere automerken willen verwelkomen en wij hebben de start- en zeker de finishlocatie daarop aangepast.

Omdat wij als organisatoren gewoonweg te weinig tijd hebben om actief met fondsenwerving bezig te zijn en ook andere merken/ ev enthousiasten te bereiken lukt het ons niet een behoorlijke begroting rond te krijgen voor de aankomende 6eeditie voor 2019. Het aantal inschrijvingen laat te wensen over en serieuze sponsoren hebben we nog niet aan ons kunnen binden.

Dit heeft ons doen besluiten de 2019 editie te cancellen en de 6eeditie in 2020 te gaan laten plaats vinden; mits we dan al voldoende animo hebben voor het evenement en sponsorgelden ten behoeve van Just Diggit bij elkaar krijgen.

Degenen die reeds hebben ingeschreven en hebben betaald krijgen hun inschrijfgelden onverwijld terug gestort.

Ik wil nog benadrukken dat dit een weloverwogen beslissing is van de organisatie en dat wij stellig hopen dat we de 2020 editie wel weer tot een groot succes kunnen maken.

Reageren?

< Terug naar het overzicht