Verantwoording 2014

Op zaterdag 17 mei 2014 organiseerde de stichting E-rally de eerste rally voor uitsluitend elektrische voertuigen in Nederland en België. Meer dan 100 equipes gingen de uitdaging aan om over een afstand van minimaal 200 kilometer hun parcourskennis, behendigheid en efficiencyvaardigheden met elkaar te meten.

Op dit unieke event werden dus meer dan 20.000 kilometer volledig brandstofvrij afgelegd; geen benzine- en dieseldampen, minimale fijnstofuitstoot en vrijwel geruisloos!

Middels sponsoring, deelnemersbijdragen en een veiling is (na aftrek van kosten) een bedrag van Eur 35.805,- opgehaald voor stichting JustDiggit.

De volgende E-rally zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei 2016

Verkort overzicht verlies en winst en balans per 31-12-2014.

 

 

Balans 2014  
  Eindsaldo (Debet)   Eindsaldo (Credit)
       
Vlottende activa      
Vorderingen €2.137,34    
Liquide middelen €9.828,81    
Totaal: Vlottende activa €11.966,15    
Schulden kort      
Overlopende passiva      €130,45
Crediteuren €0,00    
Omzetbelasting €314,06    
Totaal: Schulden kort €183,61    
Resultaat      
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)      €12.149,76
Totaal: Resultaat     €12.149,76
Totaal: Balans €12.149,76   €12.149,76

 

     
Winst- en verliesrekening 2014  
       
Netto omzet      
Opbrengst veiling      €19.840,00
Opbrengst inschrijfgeld     €17.965,57
Opbrengst sponsoring      €48.354,52
       
Totaal: Netto omzet      €86.160,09
       
Afdracht Sponsoring JustDiggit €35.805,00    
       
Kosten organisatie e-rally      
Diverse materialen      
Organistie route      
Locatie en catering kosten      
       
Totaal: Kosten organisatie €29.975,60    
       
Overige bedrijfskosten      
Verkoopkosten      
Reclame/advertenties      
Overige promotie kosten      
Algemene kosten      
Webdesign en onderhoud      
Administratie/accountantskosten      
Oprichtingskosten      
Financiële lasten      
Totaal: Overige bedrijfskosten €8.229,73    
       
Totale kosten €74.010,33    
       
Totaal: Winst- en verliesrekening      €86.160,09
       
Resultaat      €12.149,76